công trường

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về công trường, cập nhật vào ngày: 25/01/2022

Tiến độ thi công nhiều công trình xây dựng đang được đẩy nhanh trong những ngày cận Tết Nhâm Dần 2022...