covid-19 và nền kinh tế toàn cầu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về covid-19 và nền kinh tế toàn cầu, cập nhật vào ngày: 25/01/2022

Báo cáo Triển vọng và Tình hình Kinh tế thế giới 2022 được công bố ngày 13/1, LHQ cho rằng, động lực tăng trưởng có được trong năm 2021 đang bắt đầu chậm lại trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm Covid-19 đang xảy ra cù

Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ đi xuống rõ rệt trong năm 2022 trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp và chuỗi cung ứng chưa hồi phục.

Nền kinh tế Việt Nam những năm qua đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ cả về kim ngạch lẫn cơ cấu ngành. Từ nền kinh tế với các ngành công nghiệp thâm dụng lao động nay sang ngành công nghiệp có giá trị cao.

Ngay cả trong kịch bản rất xấu, Việt Nam vẫn có khả năng giữ ổn định vĩ mô.