Với mục đích thuận tiện hỗ trợ cho quý Đối tác tài xế (4 bánh và 2 bánh) khi gặp khó khăn trong quá trình vận hành chuyến xe trên ứng dụng Grab. Grab cập nhật địa chỉ và thời gian làm việc của các điểm hỗ trợ Grab trên toàn quốc như sau:


Theo Linh San/Đô Thị Mới

Nguồn: http://dothi.reatimes.vn/danh-sach-diem-ho-tro-grab-danh-cho-doi-tac-tren-toan-quoc-20200630141221864.html