đầu độc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đầu độc, cập nhật vào ngày: 26/10/2021

Theo người dân, khi phát hiện những cây sưa có hiện tượng lá héo bất thường, họ đã lập tức kiểm tra phần đất xung quanh gốc cây và phát hiện có mùi giống mùi hóa chất.

Cũng theo người dân cho biết, hiện tượng lá những cây sưa bị rụng bất thường khoảng 3-4 ngày nay. Lá rụng xuống dưới chủ yếu là lá non, lá còn xanh và cả lá già.