Một người giấu tên đã mua bức họa với giá 432.500 USD. Giá bán cuối cùng này cao gần 45 lần so với con số dự đoán ban đầu của nhà đấu giá là 7.000 USD - 10.000 USD. Bức họa được vẽ trên vải bạt đã thể hiện chân dung một quý ông người Pháp, có khả năng là từ một nhà thờ do trang phục dài sẫm màu mặc trên người.

Tác phẩm này là của Công ty nghệ thuật Obvious có trụ sở tại Paris, Pháp và được thực hiện thông qua việc sử dụng thuật toán với tên gọi Các mạng lưới đối kháng sinh mẫu. Nhà đồng sáng lập công ty Obvious Hugo Caselles-Dupre cho biết thuật toán này bao gồm một bộ phát và một bộ phân tách. Hệ thống AI của Obvious đã được nhập dữ liệu của 15.000 bức chân dung được vẽ từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 20.

Nhà đồng sáng lập công ty Obvious Hugo Caselles-Dupre cho biết Hệ thống AI của Obvious đã được nhập dữ liệu của 15.000 bức chân dung được vẽ từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 20

Nhà đồng sáng lập công ty Obvious Hugo Caselles-Dupre cho biết Hệ thống AI của Obvious đã được nhập dữ liệu của 15.000 bức chân dung được vẽ từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 20

Bộ phát đã tạo ra một hình ảnh dựa trên các dữ liệu chân dung, sau đó bộ phân tách tìm ra các điểm khác biệt giữa chân dung do con người tạo nên và bức vẽ của AI. Trong bước cuối cùng, bức tranh được tạo ra khi thuật toán AI cho rằng hình ảnh này là bức chân dung thật sự của các họa sĩ.

“Chân dung Edmond Belamy” là một trong 11 bức họa do AI của Obivious thực hiện. Việc bán bức chân dung trên đã mở đường cho các tác phẩm nghệ thuật của AI được đem ra sàn đấu giá.

Theo chuyên gia Richard Lloyd của nhà đấu giá Christie's, AI chỉ là một trong số những công nghệ sẽ tác động đến thị trường nghệ thuật trong tương lai, dù còn quá sớm để dự đoán những thay đổi ấy là gì.

Theo Nông nghiệp Việt Nam