Bitcoin phạm pháp sẽ được bán đấu giá. 
Phiên đấu giá dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 5/11, quy định yêu cầu các nhà thầu phải đặt cọc trước 200.000 USD và đăng ký danh tính trước ngày 31/10. Cuộc đấu giá bao gồm hai phần, trong đó có 6 blocks, mỗi block chứa 100 bitcoin và 60 bitcoin còn lại sẽ chứa trong 1 block. Các nhà thầu sẽ không thể xem các giá thầu khác hoặc thay đổi giá thầu của họ, sau khi gửi đi.
Hai nhà đầu tư bitcoin là Theresa Tetley và Thomas Mario Costanzo đã bị kết án tù vì rửa tiền bằng bitcoin. Số bitcoin tịch thu được từ hai người này cũng đang nằm trong phiên đấu giá, con số thống kê vào khoảng 120 bitcoin, trong đó 40 bitcoin từ Tetley và 80 bitcoin từ Costanzo. 

Tú Linh/Theo Coindesk

Theo congluan.vn