đầu tư dự án

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đầu tư dự án, cập nhật vào ngày: 30/11/2021

Trong tháng 2/2020, TP. Hà Nội có 43 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 22,7 triệu USD...