Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được công văn của Bộ NN&PTNT về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. Trong đó, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư và người dân đối với công tác phát triển rừng và trồng cây xanh.

Bên cạnh đó, chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị hiện trường trồng cây, trồng rừng năm 2021 của địa phương. Loài cây trồng thuộc danh mục các loài cây chủ yếu trồng rừng theo các vùng sinh thái lâm nghiệp và các loài cây bản địa khác phù hợp với điều kiện sinh thái tại địa phương.

Đẩy mạnh công tác trồng rừng thâm canh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng rừng. Tranh thủ thời vụ và thời tiết thuận lợi, những ngày thời tiết ấm có mưa ẩm để trồng cây, trồng rừng, bảo đảm đạt tỷ lệ cây sống cao; không trồng rừng vào những đợt giá rét, sương muối hoặc những đợt khô hạn kéo dài. Khuyến khích, vận động, giao trách nhiệm cho các địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng cây xanh phân tán năm 2021 cao hơn ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Sau khi trồng, thực hiện chăm sóc, bảo vệ rừng và cây xanh trồng phân tán, chú ý phòng trừ sâu bệnh hại đối với cây trồng, phân công trách nhiệm quản lý cụ thể để cây trồng, rừng trồng phát triển tốt…

Song song triển khai thực hiện các nội dung trên, triển khai chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025, bằng các loài cây thân gỗ, cây lâu năm, cây đa mục tiêu, ưu tiên các loài cây bản địa. Đối tượng thực hiện chủ yếu là trồng cây xanh phân tán và một phần diện tích trồng rừng tập trung…

Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền giao Sở NN&PTNT tổng hợp, tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện theo quy định…

Theo An An (tổng hợp)/Đô Thị Mới