Theo đó, UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí của thành phố phối hợp Sở Công Thương, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích và các phương thức thanh toán không sử dụng tiền mặt để người dân, tổ chức sử dụng điện trên địa bàn thành phổ hiểu và thực hiện.

day manh trien khai thanh toan tien dien khong dung tien mat
Ảnh minh hoạ

Kho bạc Nhà nước Hà Nội phối hợp Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố thực hiện thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo đúng quy định và chỉ đạo của Chính phủ, thành phố.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội chỉ đạo các ngân hàng thương mại và tổ chức liên quan phối hợp Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội triển khai hình thức thanh toán qua tài khoản ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội chỉ đạo các Công ty Điện lực trực thuộc phối hợp các ngân hàng thương mại và tổ chức liên quan đơn giản hóa các thủ tục thu tiền điện bằng phương thức thanh toán điện tử, xây dựng thêm nhiều kênh, hình thức thanh toán điện tử, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thanh toán tiện ích, ưu tiên giải pháp trích nợ tự động, thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán, tạo điều kiện cho các tổ chức, người dân tiếp cận, thanh toán một cách thuận lợi nhất; hoàn thành trước tháng 12-2019. Đồng thời, chủ động phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí của thành phố thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn về thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán không sử dụng tiền mặt.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, người dân trên địa bàn sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khi thanh toán tiền điện.

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/day-manh-trien-khai-thanh-toan-tien-dien-khong-dung-tien-mat-150496.html

Theo phapluatxahoi.vn