Nếu bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc, cơ quan Hải quan sẽ tiết kiệm được hàng trăm nghìn giờ công mỗi năm

Bộ Tài chính vừa đề xuất Thủ tướng giao cho bộ thực hiện việc dừng cấp, xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với ô tô, mô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu.

Bộ Tài chính cho biết, theo tính toán dựa trên kết quả khảo sát từ các doanh nghiệp và báo cáo của các cục hải quan, nếu bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc, phía cơ quan Hải quan sẽ tiết kiệm được hàng trăm nghìn giờ công mỗi năm. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng tiết kiệm được nhiều khoản chi phí thực hiện các thủ tục hành chính, giảm bớt được nhiều nhân lực.

Theo Bộ Tài chính, việc bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị dừng cấp, xác nhận tờ khai nguồn gốc dự kiến từ 1/1/2021.

Đề xuất của Bộ Tài chính trình Thủ tướng đã nhận được sự đồng tình của các bộ có liên quan.

Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với kiến nghị của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc vì hiện nay 100% ô tô, mô tô, xe gắn máy nhập khẩu vào Việt Nam đều thực hiện thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Tất cả kết quả kiểm tra chất lượng xe nhập khẩu (là giấy chứng nhận chất lượng, thông báo miễn kiểm tra…) đã được truyền dữ liệu điện tử tới Cổng thông tin một cửa quốc gia và đáp ứng các yêu cầu của Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính trong việc giải quyết các thủ tục nhập khẩu.

Bộ Công an cũng thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bãi bỏ xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu.

Bộ Công an đề nghị Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng thông tin, kết nối dữ liệu sử dụng tờ khai hải quan điện tử cấp cho từng xe đã được thông quan. Qua đó thực hiện kết nối, trao đổi thông tin với Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ cấp đăng ký, biển số xe đối với xe nhập khẩu.

Theo khảo sát của cơ quan Hải quan, hiện nay thời gian thực tế để thực hiện thủ tục cho một lần xác nhận tờ khai nguồn gốc (từ khi chuẩn bị hồ sơ đến khi có kết quả xác nhận), tùy theo số lượng phương tiện đăng ký trên tờ khai hải quan có thể kéo dài từ 2 đến 5 ngày làm việc.

Theo Công luận