Khảo sát về tình hình lao động, tiền lương

Từ ngày 1/4, Bộ sẽ tiến hành khảo sát nhiều doanh nghiệp trên cả nước để thu thập thông tin về tình hình lao động, tiền lương làm cơ sở cho việc đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng 2023. Việc khảo sát của nhằm cung cấp cơ sở cho việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2023 và hoạch định chính sách về lao động, tiền lương trong các loại hình doanh nghiệp.

Có khoảng 2.000 doanh nghiệp ở 18 tỉnh, thành phố đại diện cho 8 vùng kinh tế của cả nước có số lượng doanh nghiệp lớn, thị trường lao động phát triển sẽ tham gia khảo sát. Trong đó, 3 địa phương có số doanh nghiệp được khảo sát nhiều nhất là TP.Hà Nội, TP.HCM và TP.Đà Nẵng với mức 150 doanh nghiệp/thành phố.

Khoảng 2.000 doanh nghiệp sẽ được khảo sát để đề xuất điều chỉnh tiền lương tối thiểu năm 2023. (Ảnh minh họa)
Khoảng 2.000 doanh nghiệp sẽ được khảo sát để đề xuất điều chỉnh tiền lương tối thiểu năm 2023. (Ảnh minh họa)

Cùng với đó, các doanh nghiệp thuộc diện khảo sát phải được thành lập và có hoạt động sản xuất, kinh doanh trước ngày 1/1/2021 và đến thời điểm này vẫn đang hoạt động.

Ngoài tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như chi phí, quỹ tiền lương, chi phí bảo hiểm xã hội, lợi nhuận trước thuế và các khoản phải nộp, nội dung khảo sát còn bao gồm việc thực hiện một số nội dung của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, thỏa ước lao động; tuyển dụng và đào tạo lại.

Năm 2023, dự kiến điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng

Mặt khác, Bộ LĐ-TB-XH cũng sẽ khảo sát về tình hình lao động, tiền lương của doanh nghiệp bao gồm: số lượng và cơ cấu lao động, tiền lương tối thiểu, thang bảng lương, quy chế trả lương, các mức tiền lương trong doanh nghiệp, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác có tính chất lương, tình hình đóng - hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp…

Đồng thời, Bộ cũng sẽ khảo sát phương thức thực hiện điều chỉnh tiền lương của doanh nghiệp khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2022, và ý kiến của doanh nghiệp về mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng dự kiến năm 2023.

Thời gian qua, lương tối thiểu vùng có hai năm liên tiếp không tăng do tác động của đại dịch Covid-19. Từ 1/1/2020 đến nay, lương tối thiểu vùng I là 4,42 triệu đồng, vùng II 3,92 triệu, vùng III 3,42 triệu và vùng IV 3,07 triệu đồng.

Lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Theo quy định của pháp luật, mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

Trong năm 2020, 2021 do ảnh hưởng của Covid-19 nên lương tối thiểu vùng đã không tăng và được thực hiện theo mức lương:

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I: Mức 4.420.000 đồng/tháng.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II: Mức 3.920.000 đồng/tháng.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III: Mức 3.430.000 đồng/tháng.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV: Mức 3.070.000 đồng/tháng.

Theo Kinhtemoitruong.vn

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/de-xuat-dieu-chinh-luong-toi-thieu-2000-doanh-nghiep-se-duoc-khao-sat-65320.html