Trước đó, trên cơ sở số liệu báo cáo của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Công Thương đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án giảm giá điện cho các khách hàng sử dụng điện trong 3 tháng 4-5-6/2020.

Theo báo cáo này, Bộ đề xuất giảm giá điện ở tất cả các khung giờ đối với khách hàng sản xuất và kinh doanh (bao giờ khung giá cao điểm, bình thường và thấp điểm) với mức giảm 10% theo đơn giá tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương về việc giảm giá điện 10% cho tất cả khách hàng sử dụng điện trong 3 tháng do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, Bộ đề xuất giảm giá đối với các bậc thang sinh hoạt từ bậc 1-4 (các hộ sử dụng dưới 300 kWh tháng) sẽ được hỗ trợ 10% tiền điện hàng tháng.
Theo đại diện Bộ Công Thương, đối tượng này chủ yếu là người lao động, công chức, viên chức, công nhân bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19.

Với bậc thang cao trên 300 kWh/tháng, Bộ đề xuất giữ nguyên vì các khách hàng tiêu thụ ở bậc này là những người có thu nhập cao, ít chịu ảnh hưởng bởi dịch. 

Đối với cơ sở lưu trú du lịch, với mục đích hỗ trợ nhằm giảm thiểu thiệt hại do dịch Covid-19, sớm khôi phục sau khi hết dịch, Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch giảm từ mức giá áp cho khách hàng kinh doanh dịch vụ xuống bằng giá áp cho các hộ sản xuất. Trước đó, đề nghị áp giá điện cho các cơ sở lưu trú (vốn được tính theo đơn giá điện kinh doanh) tương đương với giá điện sản xuất cũng được các cấp lãnh đạo cao hơn đưa ra.

Dự tính, tổng số tiền điện hỗ trợ cho các khách hàng sử dụng điện theo phương án do Bộ Công Thương đề xuất là gần 11.000 tỷ đồng, trong đó số tiền hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh khoảng 6.104 tỷ đồng; các cơ sở lưu trú du lịch là 1.840 tỷ đồng; các hộ sinh hoạt được hỗ trợ khoảng 2.930 tỷ.

Ngoài ra, EVN cũng đã chủ động đề xuất miễn giảm (hỗ trợ tiền điện từ tháng 4-5-6 năm 2020) cho các cơ sở trực tiếp chống dịch Covid với tổng số tiền ước khoảng 100 tỷ đồng.

Cụ thể miễn toàn bộ giá điện cho khách hàng sử dụng điện là cơ sở cách ly, khám chữa tập trung chỉ liên quan đến dịch Covid-19; giảm 20% giá bán điện cho cơ sở khám, chữa bệnh có thực hiện khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 và giảm 20% giá bán điện cho các khách sạn được sử dụng để cách ly.

Đề cập đến đề xuất giảm 10% giá điện mà không phải con số cao hơn, theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, trước khi đề xuất Bộ Công Thương đã tính toán nhiều phương án và quyết định lựa chọn phương án 10% vì phù hợp nhất với bối cảnh hiện nay.

Đặc biệt là phù hợp với khả năng “chịu đựng tài chính” của EVN. Theo đó, nếu giảm ít hơn thì không đáng kể so với khó khăn của người dân và doanh nghiệp. Nhưng nếu giảm nhiều hơn thì EVN sẽ gặp khó khăn về tài chính, không thể duy trì hoạt động để đảm bảo cung cấp điện ổn định an toàn cho phát triển kinh tế xã hội.

Theo Lao động Thủ đô