Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19, Bộ Tài chính đề xuất hướng dẫn cụ thể về chính sách miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Theo đó, thay vì giảm 50% như đề xuất cũ, dự thảo mới của Bộ Tài chính đề xuất miễn toàn bộ thuế phát sinh từ sản xuất kinh doanh nửa cuối năm 2021 cho các đối tượng này. Nội dung dự thảo cho biết, đối tượng áp dụng gồm: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là cá nhân cư trú hoạt động trong mọi ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế, trừ cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số.

Các trường hợp đã nộp số thuế phát sinh phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021 thì sẽ được cơ quan thuế xử lý bù trừ số tiền thuế nộp thừa với các khoản nợ hoặc khoản phát sinh của các kỳ tiếp theo và xử lý hoàn nộp thừa (nếu có) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Thay vì mức giảm 50% như đề xuất trước, các cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh được đề xuất miễn 100% thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021
Thay vì mức giảm 50% như đề xuất trước, các cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh được đề xuất miễn 100% thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021

Để xác định số thuế được miễn, Bộ Tài chính cho biết với trường hợp cơ quan thuế phải ra thông báo, thì căn cứ số thuế phải nộp trong các tháng quý III, IV năm 2021 trên thông báo để xác định số tiền thuế được miễn của hộ, cá nhân kinh doanh.

Đối với trường hợp cơ quan thuế không phải ra thông báo thuế thì người nộp thuế (bao gồm cả tổ chức khấu trừ, khai thay, nộp thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn quyển/lẻ) căn cứ số thuế phải nộp theo tờ khai thuế để xác định số thuế được miễn của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III, quý IV năm 2021. 

Trường hợp thuộc diện khai theo kỳ thanh toán hoặc khai theo năm (cho thuê tài sản, xây dựng nhà tư nhân, khai từng lần phát sinh khác), số thuế được miễn là tiền thuế phải nộp tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh của các tháng trong quý III và IV. Nếu trên hợp đồng không xác định được doanh thu thực tế phát sinh của các tháng trong quý III và IV, doanh thu sẽ được tính bằng bình quân tháng trong năm 2021.

Ngoài việc đề xuất miễn toàn bộ thuế 6 tháng cuối năm cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, dự thảo mới cũng đề xuất giảm 30% thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/10 đến 31/12/2021 với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số ngành kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bao gồm các hoạt động vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. Và các hoạt động: Xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí. Các hoạt động trong nhóm này không bao gồm hoạt động xuất bản phần mềm và các hàng hóa, dịch vụ thực hiện trên nền tảng trực tuyến.

Về mức giảm thuế giá trị gia tăng: Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh quy định. Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh quy định. Quy định này không áp dụng với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp.

Trước đó, Vụ trưởng Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết cơ quan này xây dựng dự thảo Nghị quyết nhằm thực hiện 4 giải pháp cụ thể liên quan tới việc giảm thuế cho nhiều đối tượng hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế. Trong đó, dự thảo vẫn đề xuất giảm giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức như đã áp dụng cho năm 2020.

Đồng thời, giảm 30% mức thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ và miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và 2021 (2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19) đối với doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ liên tục trong giai đoạn 2018-2020. Đặc biệt, dự thảo đề xuất giảm 50% số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và IV của năm nay đối với toàn bộ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế.

Kết quả khảo sát cho biết tỷ lệ doanh nghiệp tư nhân chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực bất động sản là 76%, khai khoảng 80%, nông nghiệp 84%. Với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chịu ảnh hưởng tiêu cực ở mức cao gồm bất động sản (100%), nông nghiệp/thủy sản (95%); sản xuất chế biến cao su, nhựa, máy móc (82%)

Theo kết quả khảo sát của VCCI với gần 10.200 doanh nghiệp, trong đó, 8.633 doanh nghiệp tư nhân và 1.564 doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên toàn quốc vào cuối năm vừa qua, cho thấy các ngành như bất động sản, khai khoáng, nông nghiệp chịu ảnh hưởng ở mức rất cao, ở cả khối doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI. Đây là những ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp có sử dụng đất để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh và là đối tượng thu hưởng của chính sách giảm thuế này.

Theo An An/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/de-xuat-mien-thue-ca-nhan-ho-kinh-doanh-6-thang-cuoi-nam-20201231000003697.html