Biến động thị trường xăng dầu trong nước gắn liền với biến động của thị trường thế giới. Từ đầu năm 2021 tới nay, Việt Nam đã trải qua 6 lần thay đổi và điều chỉnh tăng giá xăng dầu, cụ thể như sau:

- Ngày 26/1, Xăng E5RON92 ở mức 16.309 đồng/lít; Xăng RON95-III ở mức 17.270 đồng/lít

Dầu diesel 0.05S ở mức 13.042 đồng/lít; Dầu hỏa ở mức 11.908 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 12.622 đồng/kg.

- Ngày 25/2, Xăng E5RON92 tăng lên 17.031 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng lên 18.084 đồng/lít

Dầu diesel 0.05S tăng lên 13.843 đồng/lít; Dầu hỏa tăng lên 12.610 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng lên 13.127 đồng/kg

- Ngày 12/3, Xăng E5RON92 tăng lên 17.031 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng lên 18.084 đồng/lít

Dầu diesel 0.05S tăng lên 13.843 đồng/lít; Dầu hỏa tăng lên 12.610 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng lên 13.127 đồng/kg 

- Ngày 12/4, Xăng E5RON92 tăng lên 17.806 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng lên18.970 đồng/lít 

Dầu diesel 0.05S tăng lên14.141đồng/lít; Dầu hỏa tăng lên 12.827 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng lên 13.687 đồng/kg 

- Ngày 27/4, Xăng E5RON92 tăng lên 17.988 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng lên 19.161 đồng/lít
Dầu diesel 0.05S tăng lên 14.328 đồng/lít; Dầu hỏa tăng lên 13.259 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng lên 14.023 đồng/kg

- Ngày 12/5, Xăng E5-RON92 tăng lên 18.426 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng lên 19.531 đồng/lít

Dầu diesel 0.05S tăng lên 14.774 đồng/lít; Dầu hỏa tăng lên 13.825 đồng/lít; Dầu Mazut 180CST 3.5S tăng lên 14.279 đồng/lít.

Biến động giá bán lẻ xăng dầu trong nước tháng 07/2020-5/2021
Biến động giá bán lẻ xăng dầu trong nước tháng 07/2020 - 5/2021

Nhìn vào số liệu thống kê trên có thể thấy, trong 5 tháng qua, thị trường xăng dầu Việt Nam đã ngày càng tăng giá kể từ đầu năm tới nay. Mức thấp nhất chính là lần điều chỉnh giá đầu tiên vào tháng 1/2021. Mức cao nhất chính là lần điều chỉnh giá gần đây nhất tháng 5/2021(Trung bình mỗi lần tăng giá khoảng 191 - 691 đồng/lít). 

Như vậy, từ đầu năm tới nay, sau 6 lần điều chỉnh giá, giá xăng E5-RON92 đã tăng lên khoảng 2.117 đồng/lít; xăng RON95-III tăng lên khoảng 2.261 đồng/lít

Ngoài ra, giá dầu diesel 0.05S tăng lên khoảng 1.732 đồng/lít; Dầu hỏa tăng lên khoảng 1.917 đồng/lít; dầu Mazut  180CST 3.5S tăng lên khoảng 1.657 đồng/lít.

Theo Nhật Minh/Đô Thị Mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/diem-lai-cac-dot-tang-giam-gia-xang-dau-tu-dau-nam-toi-nay-20201231000002088.html