điều chỉnh hệ số

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về điều chỉnh hệ số, cập nhật vào ngày: 07/07/2022

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019.