Đây là kết quả khảo sát chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới năm 2020 vừa được Tổng cục Hải quan công bố.

Tổng thời gian trung bình thực hiện thủ tục xuất khẩu bao gồm thời gian thực hiện các thủ tục tại cửa khẩu và thời gian chuẩn bị hồ sơ. Năm 2020, tổng thời gian này là 38,4 giờ, giảm 57,38 giờ so với năm 2019 (95,78 giờ). Tổng chi phí trung bình thực hiện thủ tục xuất khẩu năm 2020 là 338 USD, giảm 81,72 USD so với năm 2019 (419,72 USD).

Trong khi đó, tổng thời gian trung bình thực hiện thủ tục nhập khẩu năm qua là 54,8 giờ, giảm 48,8 giờ so với năm 2019 (103.68 giờ).Tổng chi phí trung bình là 313,17 USD, giảm 256,41 USD so với năm 2019.

Doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu trung bình mất 38,4 giờ. ( Ảnh minh họa)
Doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu trung bình mất 38,4 giờ. ( Ảnh minh họa)

Tổng tờ khai xuất nhập khẩu năm 2020 của Việt Nam xấp xỉ 13,73 triệu. Ứng với thời gian trung bình theo kết quả khảo sát thì các doanh nghiệp đã tiết kiệm được tổng cộng khoảng 730,4 triệu giờ, và khoảng 3,2 tỷ USD so với năm 2019.

Thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục giảm mạnh năm qua nhờ điện tử hóa các chứng từ như: chứng từ kiểm tra chuyên ngành được gửi qua Hệ thống Một cửa quốc gia, áp dụng C/O điện tử..., đặc biệt là quy định về nộp chứng từ điện tử.

Theo khảo sát, 94% doanh nghiệp nhập khẩu và 98% doanh nghiệp xuất khẩu xác nhận việc áp dụng chứng từ điện tử đã giúp họ giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hải quan. Ngoài ra, hệ thống quản lý giám sát hải quan tự động (VASSCM) cũng giúp giảm thời gian thực hiện các thủ tục giao nhận hàng tại cảng.

Chỉ số "Giao dịch thương mại qua biên giới" là một cấu phần của bộ chỉ số đánh giá chất lượng Môi trường kinh doanh toàn cầu tại Báo cáo Môi trường kinh doanh (Doing Business) được Ngân hàng Thế giới thực hiện thường niên từ năm 2001 đến nay đối với 10 lĩnh vực kinh tế của 190 quốc gia.

Áp dụng cách tính của Ngân hàng Thế giới, Tổng cục Hải quan đã cùng Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện hoạt động khảo sát doanh nghiệp thông qua kênh online và khảo sát giấy đến các doanh nghiệp qua bưu điện trong hai năm qua.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/doanh-nghiep-lam-thu-tuc-xuat-khau-trung-binh-mat-38-4-gio-196374.html