doanh nghiệp thành lập mới

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về doanh nghiệp thành lập mới, cập nhật vào ngày: 18/04/2024

Trong 5 tháng đầu năm, Hà Nội có hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 125.900 tỷ đồng.

Cả nước có 194,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 33,2% so với cùng kỳ trong 11 tháng năm 2022, thông tin từ Tổng cục Thống kê.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.946 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 15,9% so với cùng kỳ 2021) với tổng số vốn đăng ký hơn 15.582 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, trong 8 tháng năm 2022, toàn tỉnh có 2.369 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 79% kế hoạch, tăng 28,1% so với cùng kỳ.

Cả nước có 89.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2022, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ, tính từ đầu năm 2022 đến ngày 21/6/2022, toàn tỉnh có 491 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 28,2% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2021.

Số doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm đạt lần đầu tiên vượt mốc 100.000 doanh nghiệp.

Theo thông tin từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 6 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt mức kỷ lục với 76.233 doanh nghiệp.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, cả nước có 98,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2022, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh Bắc Ninh có 882 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 7.648 tỷ đồng.

Lần đầu tiên số doanh nghiệp lập mới một tháng đạt trên 15.000, vượt qua con số kỷ lục 14.866 xác lập cách đây một năm.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp thành lập mới đạt 49.591 doanh nghiệp, là mức cao nhất trong giai đoạn 4 tháng đầu năm từ trước đến nay, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 1/2022, cả nước có 13.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 192.300 tỷ đồng, tăng lần lượt 30% và 24% so với cùng kỳ.

5 tháng đầu năm, có 59,8 nghìn DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể. Như vậy, trung bình mỗi ngày có gần 400 DN rút lui khỏi thị trường.

Thông tin từ Bộ kế hoạch và Đầu tư cho biết, tháng 4/2021, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới từ trước đến nay đã đạt mức kỷ lục với 14.866 doanh nghiệp (tăng 88,5% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2020.