Theo báo cáo vừa công bố của Tổng cục Thống kê (GSO), trong tháng 7, cả nước có gần 13.200 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 123.900 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 106.200 nghìn lao động, giảm 0,7% về số doanh nghiệp, tăng 2,4% về vốn đăng ký và tăng 37,6% về số lao động so với tháng 6/2022.Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 7/2022, cả nước có gần 13,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 0,7% so với tháng trước; tăng 50,7% so với cùng kỳ năm trước.

7 tháng năm 2022, cả nước có 89,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hơn 1 triệu tỷ đồng. (Ảnh minh họa)
7 tháng năm 2022, cả nước có 89,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hơn 1 triệu tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Ở chiều ngược lại, có 5.285 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 3% so với tháng trước và tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2021; có 4.416 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 14,2% và tăng 12,3%; có 1.767 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 4,7% và tăng 22,5%.

Tính chung 7 tháng, cả nước có 89,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hơn 1 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 621.000 lao động, tăng 17,9% về số doanh nghiệp, giảm 5,6% về vốn đăng ký và tăng 11,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng năm 2022 đạt 11,3 tỷ đồng, giảm 19,9% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu tính cả 2,329.7 ngàn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 31,2 ngàn lượt doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng năm 2022 là gần 3,336 triệu tỷ đồng, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 tháng, có 44,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 49,7% so với cùng kỳ năm 2021), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm 2022 lên 133,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân mỗi tháng có 19,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Ngoài ra, trong 7 tháng đầu năm, gần 95.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 18,7%. Như vậy, bình quân mỗi tháng có 13,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo báo cáo vừa công bố của Tổng cục Thống kê (GSO), trong tháng 7, cả nước có gần 13.200 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 123.900 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 106.200 nghìn lao động, giảm 0,7% về số doanh nghiệp, tăng 2,4% về vốn đăng ký và tăng 37,6% về số lao động so với tháng 6/2022.

Theo Kinhtemoitruong.vn

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/gan-90000-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-trong-7-thang-69556.html