Trước kiến nghị của cử tri Quảng Bình về nâng hạn mức tín dụng cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, hỗ trợ tiếp cận lãi suất ưu đãi và nguồn ngoại tệ..., NHNN cho biết, ngay từ đầu năm 2022, NHNN đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, trong đó có ngành xăng dầu.


Đặc biệt từ tháng 3/2022, trước biến động phức tạp của thị trường xăng dầu thế giới và diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước, NHNN đã có nhiều văn bản chỉ đạo các ngân hàng thương mại chủ động cân đối nguồn vốn, xem xét tạo điều kiện tăng thêm hạn mức tín dụng cấp cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Hầu hết ngân hàng báo cáo đều dành hạn mức tín dụng cấp đủ cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối với lãi suất ưu đãi và cung đủ nguồn ngoại tệ để các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu.

Theo số liệu báo cáo của 27 ngân hàng thương mại, tính đến tháng 12/2022 tổng hạn mức 27 ngân hàng cấp cho 34 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu là 171.429 tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng là 75.376 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chưa sử dụng hết hạn mức các ngân hàng thương mại cấp là 96.053 tỷ đồng, chiếm khoảng 56% tổng hạn mức được các ngân hàng cấp.

Mức lãi suất các ngân hàng thương mại cấp cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thường có ưu đãi so với thị trường, mức cho vay ngắn hạn bằng VND trong khoảng 5,3% - 9%/năm; lãi suất cho vay trung, dài hạn từ 9,4% đến 10,5%/năm. Lãi suất cho vay bằng ngoại tệ từ 2,1%-4,5%/năm.

NHNN khẳng định thị trường xăng dầu trong nước khan hiếm do chịu ảnh hưởng của thị trường xăng dầu thế giới, nhiều doanh nghiệp xăng dầu hoạt động kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ lớn nên đã thu hẹp hoạt động và nhập khẩu cầm chừng.

“Ngoài ra, các doanh nghiệp xăng dầu còn gặp khó khăn do các quy định liên quan đến định mức về chi phí nhập khẩu xăng dầu, công thức tính giá cơ sở chưa phù hợp,… chứ không phải do hạn mức cấp tín dụng, lãi suất vay hay nguồn cung ngoại tệ của các ngân hàng thương mại”, văn bản của NHNN nêu rõ.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/doanh-nghiep-xang-dau-kho-khan-khong-phai-do-han-muc-tin-dung-370287.html