Theo đó, việc dịch Covid-19 bùng phát khiến cho hoạt động vận tải giảm mạnh dẫn đến kết quá sản xuất kinh doanh sụt giảm nghiêm trọng.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2020, sản lượng vận tải hàng hóa ước đạt hơn 3.600 nghìn tấn, bằng 99% so với cùng kỳ; Sản lượng vận tải hành khách ước thực hiện được hơn 3.000 nghìn lượt khách lên tàu, chỉ bằng 45,7% so với cùng kỳ.

Doanh thu vận tải đường sắt 9 tháng đầu năm giảm 34,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1.179 tỷ đồng.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2020, toàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có 1.634 lao động bị ảnh hưởng thiếu việc làm. Trong đó 423 lao động phải nghỉ luân phiên không hưởng lương từ 5-13 ngày công; 1.211 lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động.

Doanh thu vận tải đường sắt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Để khắc phục ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất kinh doanh bởi dịch Covid-19, ngành Đường sắt đã tăng cường triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, thu hút khách đi tàu.

Cũng với đó là điều chỉnh giá vé linh hoạt theo từng cung chặng, giảm từ 12-30% giá vé đối với tàu Thống nhất và một số tàu địa phương theo từng giai đoạn diễn biến thực tế của dịch và khuyến cáo của các cơ quan chức năng…

Hiện các công ty CP Vận tải đường sắt đã tổ chức khai thác trở lại các tàu khách địa phương có lượng khách du lịch cao như Sài Gòn - Đà Nẵng, Hà Nội - Lào Cai.

Bên cạnh đó, giảm bớt tàu khách không hiệu quả, tăng cường tàu hàng chuyên tuyến; Nối xe hàng nguyên toa chạy suốt vào tàu khách tận dụng chiều dài đoàn tàu mà không ảnh hưởng tới chất lượng phục vụ đoàn tàu khách…

Đặc biệt đẩy mạnh tìm kiếm nguồn hàng mới, khai thác chạy tàu hàng liên vận quốc tế nhằm giữ được sản lượng vận tải hàng hóa ổn định…

Theo Pháp luật xã hội