đổi thẻ căn cước công dân

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về đổi thẻ căn cước công dân, cập nhật vào ngày: 15/04/2024

Đây là thông tin vừa được Bộ Công an cho biết về số lượng hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử.

Người dân khi đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cần tuân thủ theo 4 bước khá thuận tiện và nhanh chóng theo quy định của Chính phủ.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 59/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân, trong đó nêu rõ các trường hợp được miễn...