dự phòng rủi ro

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về dự phòng rủi ro, cập nhật vào ngày: 08/12/2021

Theo TS. Vũ Đình Ánh, ngành ngân hàng sẽ gặp phải những khó khăn “kép” do ảnh hưởng của Covid-19, nợ xấu toàn hệ thống có khả năng sẽ tăng lên. Do đó, cần sử dụng "công cụ" dự phòng rủi ro.