Nhằm giải đáp những băn khoăn, thắc mắc liên quan đến sách giáo khoa và phục vụ tốt nhu cầu mua sách giáo khoa năm học 2019-2020 của phụ huynh, học sinh, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thiết lập số điện thoại đường dây nóng: 0377333545.

duong day nong phuc vu nhu cau mua sach giao khoa nam hoc 2019 2020
Hình minh họa.

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa đến tất cả các địa phương; đồng thời, thực hiện các chương trình xã hội về sách giáo khoa, như tặng sách cho con các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng sách cho thư viện trường học tại khu vực đặc biệt khó khăn; hỗ trợ sách cho các địa phương gặp thiên tai...

Dự kiến, năm 2019, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tặng 25.000 bộ sách giáo khoa cho học sinh và thư viện trường học trên cả nước.

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam chỉ điều chỉnh tăng giá sách giáo khoa in năm 2019. Sách giáo khoa in từ năm 2018 trở về trước vẫn phát hành theo giá cũ.

Nhà xuất bản Giáo dục cũng lưu ý phụ huynh, học sinh, để tránh nhầm lẫn giữa sách giáo khoa - là ấn phẩm mang tính bắt buộc và sách tham khảo, bổ trợ - là ấn phẩm tùy chọn theo nhu cầu, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã in lên bìa 4 của mỗi cuốn sách giáo khoa danh mục sách giáo khoa của lớp học đó. Phụ huynh, học sinh lưu ý điều này để tránh nhầm lẫn trong quá trình mua sách giáo khoa.

Nguyễn My

Theo tbck.vn

Nguồn: http://dothi.reatimes.vn/duong-day-nong-phuc-vu-nhu-cau-mua-sach-giao-khoa-nam-hoc-2019-2020-8949.html