giá nước sạch

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giá nước sạch, cập nhật vào ngày: 18/01/2022

Trong ngày 5/1, các khu vực thuộc quận Đông Anh, Đống Đa,... nằm trong diện cắt điện theo kế hoạch trong một khoảng thời gian nhất định.

Trong ngày 3/1, một số khu vực thuộc thành phố Hà Nội nằm trong danh sách cắt điện theo kế hoạch. Hoạt động này nhằm mục đích giảm tải lượng sử dụng điện, đồng thời bảo trì, sửa chữa, đảm bảo an toàn mạng lưới.

Trong ngày 2/1/2018, khu vực Sóc Sơn nằm trong diện cắt điện theo kế hoạch. Đây là hoạt động nhằm giảm tải lượng sử dụng điện, đồng thời bảo trì, sửa chữa và đảm bảo an toàn mạng lưới điện.

Trong ngày 30/12, khu vực Đông Anh nằm trong diện cắt điện theo kế hoạch. Đây là hoạt động nhằm giảm tải lượng sử dụng điện, đồng thời bảo trì, sửa chữa và đảm bảo an toàn mạng lưới điện.

Trong ngày 29/12, một số khu vực thuộc thành phố Hà Nội nằm trong danh sách cắt điện theo kế hoạch. Hoạt động này nhằm mục đích giảm tải lượng sử dụng điện, đồng thời bảo trì, sửa chữa, đảm bảo an toàn mạng lưới.

Trong ngày 27/12, EVN Hà Nội cắt điện nhiều khu vực thuộc huyện Thanh Trì, Gia Lâm ... nhằm cải tạo, nâng cấp và sửa chữa lưới điện.

Trong ngày 26/12, một số khu vực thuộc thành phố Hà Nội nằm trong danh sách cắt điện theo kế hoạch. Hoạt động này nhằm mục đích giảm tải lượng sử dụng điện, đồng thời bảo trì, sửa chữa, đảm bảo an toàn mạng lưới.

Trong ngày 24/12, các khu vực thuộc quận Hoàn Kiếm nằm trong diện cắt điện theo kế hoạch trong một khoảng thời gian nhất định.

Trong ngày 23/12, một số khu vực thuộc địa bàn TP Hà Nội nằm trong diện cắt điện theo kế hoạch. Đây là hoạt động nhằm giảm tải lượng sử dụng điện, đồng thời bảo trì, sửa chữa và đảm bảo an toàn mạng lưới điện.

Trong ngày 22/12, một số khu vực thuộc thành phố Hà Nội nằm trong danh sách cắt điện theo kế hoạch. Hoạt động này nhằm mục đích giảm tải lượng sử dụng điện, đồng thời bảo trì, sửa chữa, đảm bảo an toàn mạng lưới.

Trong ngày 21/12, một số khu vực thuộc địa bàn TP Hà Nội nằm trong diện cắt điện theo kế hoạch. Đây là hoạt động nhằm giảm tải lượng sử dụng điện, đồng thời bảo trì, sửa chữa và đảm bảo an toàn mạng lưới điện.

Trong ngày 20/12, một số khu vực thuộc thành phố Hà Nội nằm trong danh sách cắt điện theo kế hoạch. Hoạt động này nhằm mục đích giảm tải lượng sử dụng điện, đồng thời bảo trì, sửa chữa, đảm bảo an toàn mạng lưới.

Trong ngày 19/12, một số khu vực thuộc quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng ... nằm trong diện cắt điện theo kế hoạch trong một khoảng thời gian nhất định.

Trong ngày 14/12, một số khu vực thuộc thành phố Hà Nội nằm trong danh sách cắt điện theo kế hoạch. Hoạt động này nhằm mục đích giảm tải lượng sử dụng điện, đồng thời bảo trì, sửa chữa, đảm bảo an toàn mạng lưới.

Trong ngày 13/12, EVN Hà Nội cắt điện nhiều khu vực thuộc huyện Ba Đình, Nam Từ Liêm ... nhằm cải tạo, nâng cấp và sửa chữa lưới điện.