giá sách giáo khoa

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giá sách giáo khoa, cập nhật vào ngày: 15/08/2022

Bộ Tài chính đã có thông tin về lý do giá sách giáo khoa năm học 2021 - 2022 tăng cao, cũng như việc giá xăng dầu tăng thời gian qua sẽ có tác động như thế nào tới thị trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm...

Tối 29-3, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB GDVN) đã bất ngờ thông báo tăng giá bán của các bộ sách giáo khoa (SGK) từ lớp 1 đến lớp 12, bình quân tăng từ 1.000 đến 1.800 đồng/cuốn sách.

Thực tế cho thấy sách giáo khoa cũ vẫn được sử dụng lại bởi các lớp học sinh.