Giảm giá cho hành khách mua vé tàu khứ hồi - Ảnh 1

Cụ thể, giảm 10% giá vé cho hành khách mua vé khứ hồi lượt về đối với tàu SE3/SE4, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12 có ga đi chặng Hà Nội - Đồng Lê, có ga đến chặng Tam Kỳ - thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Đồng thời, giảm 5% giá vé cho hành khách mua vé khứ hồi lượt về đối với tàu SE3/SE4, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12 dành cho hành khách đi tàu các chặng Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại, Đà Nẵng - thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, có ga đi chặng Đồng Hới - Đà Nẵng và có ga đến chặng Tam Kỳ - thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.

Vé khứ hồi chỉ áp dụng cho hành khách mua vé cá nhân, không áp dụng cho hành khách mua vé tập thể.

Nguồn: http://baodansinh.vn/giam-gia-cho-hanh-khach-mua-ve-tau-khu-hoi-d98564.html

Theo baodansinh.vn