giảm lệ phí

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về giảm lệ phí, cập nhật vào ngày: 10/12/2022

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 120 tiếp tục giảm phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tới hết tháng 6/2022, tổng số tiền dự kiến giảm trên 1.000 tỷ đồng.

Ngay sau khi có thông tin giảm 50% phí trước bạ đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước, nhiều người đã lên kế hoạch mua xe.

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với Covid-19.

Theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mới thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp, kể từ ngày 20/9/2019, mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp giảm chỉ còn 50.000 đồng/lần (hiện nay 100.000 đồng/lần).