Theo quy định tại Thông tư số 38/2019 của Bộ GTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, từ ngày 1/1/2020, các trung tâm sát hạch lái xe lắp đặt hệ thống camera giám sát các kỳ sát hạch. Dữ liệu giám sát được truyền về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để công khai và phục vụ giám sát.

Tuy nhiên, theo phản ánh, vẫn còn một số bất cập như người dự sát hạch mang thiết bị công nghệ vào phòng sát hạch lý thuyết, một số camera chưa quan sát hết các vị trí trong phòng sát hạch lý thuyết, vị trí trên sân. Bên cạnh đó, việc bố trí vị trí để thí sinh ngồi trong phòng sát hạch lý thuyết chưa khoa học.

Gian lận trong sát hạch lái xe sẽ không được cấp giấy phép trong 5 năm
Gian lận trong sát hạch lái xe sẽ không được cấp giấy phép trong 5 năm

Để nâng cao chất lượng, giám sát chặt chẽ công tác sát hạch lái xe, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, TP chỉ đạo các Hội đồng sát hạch phối hợp với trung tâm sát hạch, cơ sở đào tạo lái xe theo dõi, kiểm tra có biện pháp ngăn chặn các đối tượng sử dụng điện thoại di động, thiết bị truyền tin để gian lận trong quá trình sát hạch.

Các trường hợp vi phạm sẽ bị lập biên bản trình Giám đốc Sở ra quyết định không cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 5 năm theo quy định tại Thông tư số 38/2019 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Theo Kinh tế Đô thị

Nguồn: https://kinhtedothi.vn/gian-lan-trong-sat-hach-lai-xe-se-khong-duoc-cap-giay-phep-trong-5-nam-441666.html