Hiện một số doanh nghiệp vận tải đã thực hiện đăng ký "luồng xanh" tại đường link http://luongxanh.drvn.gov.vn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Tuy nhiên, việc cấp mã QR ưu tiên hoạt động trên "luồng xanh" tại các địa phương còn chậm so với yêu cầu thực tế. Có doanh nghiệp phải mất tới 24 giờ mới nhận được mã QR ưu tiên để in dán lên phương tiện.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Để tiếp tục thực hiện các giải pháp thuận lợi cho đơn vị vận tải trong việc đăng ký thẻ nhận diện phương tiện có mã QR để được ưu tiên hoạt động trên các “luồng xanh” vận tải tại các địa phương áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố hướng dẫn đơn vị vận tải trên địa bàn về đối tượng được đăng ký thẻ nhận diện phương tiện trên phần mềm.

Cụ thể: Ô tô tải, xe đầu kéo, xe container và các loại xe chuyên dụng vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu theo hướng dẫn tại văn bản số 4349/BCT-TTTN ngày 21/7/2021 của Bộ Công Thương về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, hàng hóa thiết yếu khác theo hướng dẫn của UBND các tỉnh, thành phố (nơi nhận hàng của hành trình vận chuyển hàng hóa thiết yếu) hoặc đầu mối do UBND tỉnh, thành phố chỉ định, hàng hóa phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh không bị dừng hoặc cấm hoạt động theo chỉ đạo của UBND cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, thành phố.

Xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các cơ sở sản xuất kinh doanh không bị dừng hoặc cấm hoạt động theo chỉ đạo của UBND cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, thành phố.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu đơn vị đăng ký thẻ nhận diện phương tiện lựa chọn một trong các đối tượng vận chuyển nêu trên phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin đã kê khai khi đăng ký, đồng thời thực hiện theo đúng các nội dung đã đăng ký; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Cơ quan tiếp nhận đăng ký thẻ nhận diện phương tiện là Sở GTVT tỉnh, thành phố nơi đơn vị vận tải đăng ký kinh doanh hoặc Sở GTVT tỉnh, thành phố nơi đến (nơi trả hàng, trả khách).

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng hướng dẫn các đơn vị vận tải, lựa chọn Sở GTVT nơi đơn vị vận tải đăng ký kinh doanh hoặc Sở GTVT nơi đến (nơi trả hàng, trả khách) để gửi đề nghị đăng ký thẻ nhận diện phương tiện trên phần mềm tại địa chỉ: www.luongxanh.drvn.gov.vn.

Đối với xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các cơ sở sản xuất kinh doanh không bị dừng hoặc cấm hoạt động theo chỉ đạo của UBND cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, thành phố, Tổng cục đề nghị Sở GTVT tham mưu UBND cấp tỉnh và Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, thành phố thực hiện phân công cơ quan có thẩm quyền tại địa phương làm đầu mối tiếp nhận đăng ký thẻ nhận diện phương tiện của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để gửi Sở GTVT địa phương thực hiện cấp. 

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/go-kho-viec-cham-cap-the-uu-tien-luong-xanh-van-tai-20210726193425636.htm