Theo số liệu của các Sở, ngành liên quan báo cáo UBND TP Hà Nội về kết quả rà soát việc cho thuê đất và bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, thì Hà Nội có 21 cụm công nghiệp đã có trạm xử lý nước thải tập trung, trong đó có 9 cụm công nghiệp do chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng, 12 cụm công nghiệp được đầu tư theo Quyết định 7209/QĐ-UBND ngày 2/12/2013 của UBND thành phố.

Qua đó, UBND TP Hà Nội đã giao Sở Công Thương lên kế hoạch tham mưu xây dựng Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp giai đoạn 2020-2025; thu thập thông tin hạ tầng cụm công nghiệp...

ha noi 70 cum cong nghiep chua co tram xu ly nuoc thai tap trung
70% cụm công nghiệp tại Hà Nội chưa có trạm xử lý nước thải tập trung.

Giao Sở Xây dựng hoàn thiện và trình phương án đấu thầu, đặt hàng cung ứng dịch vụ duy trì thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn năm 2019. Theo đó, phương án này vừa được UBND thành phố phê duyệt tại Văn bản số 4294/VP-KT ngày 16/5/2019. Hiện, Sở Xây dựng đang chỉ đạo Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ tiến hành điều tra, khảo sát thực tế 65 làng nghề, phân thành 5 nhóm làng nghề, gồm: Chế biến nông sản thực phẩm; nhuộm, thuộc da; thủ công, mỹ nghệ; tái chế; cơ kim khí. Qua đó, trực tiếp phổ biến cho các cơ sở ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố về chính sách đất đai, trình tự, thủ tục xin thuê đất, giao đất; hướng dẫn, giải đáp các khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phải tập trung xử lý 25 vụ việc về môi trường qua đường dây nóng của Tổng cục Môi trường và đường dây nóng của đơn vị, hoàn thành kế hoạch kiểm tra môi trường các cơ sở sản xuất kinh doanh theo Thông tư số 07/2007/TT-BTMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030, thành phố Hà Nội sẽ có tổng cộng 159 cụm công nghiệp.

Nguồn:https://kinhtemoitruong.vn/ha-noi-70-cum-cong-nghiep-chua-co-tram-xu-ly-nuoc-thai-tap-trung-7408.html 

Theo Kinh Tế Môi Trường