Việc bãi bỏ 2 loại lệ phí nêu trên là do không thuộc nội dung hướng dẫn của Thông tư số 250/2016/TT-BTC và không trong danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp.

Nghị quyết quy định, miễn phí đăng ký hộ tịch đối với người thuộc gia đình có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật. Các trường hợp đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn; đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ, đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước, thực hiện tại UBND cấp xã cũng thuộc diễn miễn lệ phí.

Nghị quyết cũng quy định mức thu 5.000 đồng/ 1 việc đối với các việc đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã bao gồm: Đăng ký khai sinh không đúng hạn (quá hạn), đăng ký lại khai sinh; đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; đăng ký khai tử không đúng hạn (quá hạn), đăng ký lại khai tử; nhận cha, mẹ, con; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký hộ tịch khác; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi, bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú trong nước; đăng ký ại kết hôn; xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác.

ha noi bai bo 2 muc phi trich luc ho tich
Ảnh minh họa

Đối với các việc đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền cấp huyện, quy định mức thu 1.000.000 đồng/ 1 việc đối với các việc: Đăng ký kết hôn, đăng ký lại kết hôn; nhận cha, mẹ, con. Mức thu 50.000 đồng/1 việc đối với các việc: Đăng ký khai sinh không đúng hạn (quá hạn), đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; đăng ký khai tử không đúng hạn (quá hạn), đăng ký lại khai tử, đăng ký hộ tịch khác; ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Mức thu 25.000 đồng/1 việc đối với các việc: Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước, xác định lại dân tộc; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

Theo báo cáo của Sở Tư pháp Hà Nội, năm 2018, việc khai sinh, khai tử, kết hôn trên địa bàn TP đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, trình tự giải quyết TTHC. Toàn TP đã thực hiện: 169.790 trường hợp khai sinh trong nước; 287 trường hợp khai sinh có yếu tố nước ngoài, 33.189 trường hợp khai tử; 57 trường hợp khai tử có yếu tố nước ngoài; 40.950 trường hợp đăng ký kết hôn, 512 trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Nguyên An

Theo phapluatxahoi.vn