Công văn nêu rõ, để tiếp tục đẩy mạnh áp dụng hóa đơn điện tử, tập trung tại các quận nội đô, các trung tâm thương mại lớn để giảm thuế khoán, theo chỉ đạo tại Văn bản số 2842/TB-TU ngày 15-9-2020 của Thành ủy Hà Nội về thông báo kết luận của Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Cục Thuế thành phố Hà Nội và nội dung “đẩy mạnh áp dụng hóa đơn điện tử, tập trung các quận nội đô, các trung tâm thương mại lớn để giảm thuế khoán” tại Chương trình hành động số 14/CTr-UBND ngày 19-1-2021 của UBND thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan thuế các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung và yêu cầu các doanh nghiệp đang hoạt động thuộc địa bàn, phạm vi đơn vị quản lý chủ động, tích cực sử dụng hóa đơn điện tử (tập trung các quận nội đô, các trung tâm thương mại lớn để giảm thuế khoán...).

Hà Nội: Đẩy mạnh việc sử dụng hóa đơn điện tử, biên lai điện tử
Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ cơ quan thuế đôn đốc doanh nghiệp trên địa bàn để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện các dịch vụ công giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối kiểm tra, giám sát việc phối hợp triển khai chương trình sử dụng hóa đơn điện tử, biên lai điện tử giữa các đơn vị; báo cáo kết quả hằng tháng gửi UBND thành phố.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương phối hợp, nghiêm túc thực hiện chương trình triển khai hóa đơn điện từ, biên lai điện tử năm 2021 trên địa bàn thành phố…

Theo phapluatxahoi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-day-manh-viec-su-dung-hoa-don-dien-tu-bien-lai-dien-tu-237416.html?fbclid=IwAR2kJRSyuo7nbgDJ290G0GdRbVOlhmjKe5jE-BR6TsVGwte64OsTNX7dVDI