Thi công lắp dầm tại dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Ảnh: Khánh Huy
Thi công lắp dầm tại dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Ảnh: Khánh Huy

Năm 2023, tổng nguồn vốn đầu tư công trung ương giao cho TP Hà Nội là 46.956 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 3/2023, toàn TP giải ngân vốn đầu tư công được 5.172 tỷ đồng, đạt 11% kế hoạch, cao hơn tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước. Nguyên nhân chính là do những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đến thời điểm 1/3/2023, Hà Nội có 98 dự án vướng mắc (gồm 75 dự án cấp TP và 23 dự án dự án ngân sách cấp TP hỗ trợ mục tiêu cấp huyện). TP yêu cầu các chủ đầu tư, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân; đề xuất Sở TN&MT, UBND TP kịp thời giải quyết những khó khăn. TP đang phấn đấu đạt kết quả giải ngân đầu tư công đến hết tháng 6 năm nay khoảng 40 - 45%; phấn đấu cả năm 2023 đạt từ 95 - 100% kế hoạch đề ra.

TP Hà Nội đã yêu cầu các chủ đầu tư, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân; đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP kịp thời giải quyết những khó khăn. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội - đơn vị thực hiện nhiều dự án, công trình trên địa bàn TP như: Dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cầu vượt chữ C (Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch), dự án mở rộng đường đê Âu Cơ - Nghi Tàm… đã yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, phương tiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các công trình quan trọng này. Ban đã xây dựng kế hoạch để tập trung triển khai các nội dung theo chỉ đạo của TP. Đối với công tác giải ngân Ban yêu cầu các phòng ban chức năng của Ban xây dựng kế hoạch chi tiết...

Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể và chịu trách nhiệm toàn diện trước TP về kết quả giải ngân của đơn vị mình.

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh chỉ đạo các đơn vị đã được giao nhiệm vụ lưu ý, các đơn vị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc; nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra…

  

TP cũng sẽ kịp thời điều chuyển vốn từ các dự án chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, các dự án chậm triển khai, giải ngân, không khắc phục được các vướng mắc sang các dự án có khả năng thực hiện, hấp thụ vốn tốt hơn… Ảnh: Khánh Huy
TP cũng sẽ kịp thời điều chuyển vốn từ các dự án chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, các dự án chậm triển khai, giải ngân, không khắc phục được các vướng mắc sang các dự án có khả năng thực hiện, hấp thụ vốn tốt hơn… Ảnh: Khánh Huy

UBND TP cũng đã có quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023. Điều chỉnh giảm 4.240 tỷ đồng nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (trong đó điều chỉnh giảm nguồn ngân sách trung ương hơn 1.999 tỷ đồng)...

Thời gian tới, để khắc phục những hạn chế trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 kéo dài sang năm 2023; cũng như phấn đấu hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, theo quy định của Luật Đầu tư công; đồng thời đảm bảo mục tiêu, chất lượng hiệu quả sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.

Về tháo gỡ khó khăn về biến động giá, UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trưởng xây dựng để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp mặt bằng giá thị trường; đối với các loại vật liệu chủ yếu, có biến động giá lớn, trường hợp cần thiết, công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng hoặc sớm hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn...

TP sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, chú trọng đến các công trình lớn, trọng điểm, có tính đột phá và giá trị lan tỏa cao; tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng đúng tiến độ các dự án đầu tư công, đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Theo Phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ha-noi-day-nhanh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-331482.html