Hà Nội: Đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững

Nguyễn Anh

Nguồn: https://tuoitrethudo.com.vn/ha-noi-day-nhanh-phuc-hoi-tang-toc-phat-trien-du-lich-hieu-qua-ben-vung-233368.html?fbclid=IwAR0YTUAxjunbexSRDfE9NjO40Uc6KO1vH_2xlG8jeUxM9EaP4tg7FbKwAZw