HĐND TP. Hà Nội vừa thống nhất Nghị quyết thực hiện việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố của 11 quận/huyện gồm: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông, Tây Hồ, Cầu Giấy, Long Biên và Ứng Hòa.

Một góc quận Đống Đa

Theo đó, quận Cầu Giấy sáp nhập 142 tổ dân phố để thành lập 74 tổ dân phố mới;

- Quận Hoàn Kiếm sáp nhập 651 tổ dân phố để thành lập 132 tổ dân phố mới;

- Quận Long Biên sáp nhập 156 tổ dân phố để thành lập 76 tổ dân phố mới;

- Quận Ba Đình sáp nhập 300 tổ dân phố để thành lập 136 tổ dân phố mới;

- Quận Đống Đa sáp nhập 866 tổ dân phố để thành lập 337 tổ dân phố mới;

- Quận Hai Bà Trưng sáp nhập 742 tổ dân phố để thành lập 242 tổ dân phố mới;

- Quận Thanh Xuân sáp nhập 183 tổ dân phố để thành lập 82 tổ dân phố mới;

- Quận Hoàng Mai sáp nhập 574 tổ dân phố để thành lập 223 tổ dân phố mới;

- Quận Tây Hồ sáp nhập 293 tổ dân phố để thành lập 95 tổ dân phố mới;

- Quận Hà Đông sáp nhập 11 tổ dân phố để thành lập 6 tổ dân phố mới,;

- Huyện Ứng Hòa sáp nhập 8 thôn để thành lập 4 thôn mới.

Cùng với đó, thành phố thực hiện đổi tên 226 tổ dân phố gồm:

- Quận Ba Đình đổi tên 46 tổ dân phố;

- Quận Cầu Giấy đổi tên 37 tổ dân phố;

- Quận Đống Đa đổi tên 26 tổ dân phố;

- Quận Hai Bà Trưng đổi tên 17 tổ dân phố;

- Quận Hoàng Mai đổi tên 89 tổ dân phố;

- Quận Tây Hồ đổi tên 11 tổ dân phố.

HĐND TP. Hà Nội giao UBND thành phố căn cứ Nghị quyết, chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, thủ tục, hồ sơ pháp lý và kết quả thẩm định đối với Đề án sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố theo quy định của Luật; quyết định thành lập và chỉ đạo kiện toàn, đảm bảo tổ chức, hoạt động của các thôn, tổ dân phố mới theo quy định của pháp luật đồng thời giao UBND thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của HĐND thành phố, quyết định sáp nhập, đặt, đổi tên thôn, tổ dân phố và các nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố có hiệu quả theo quy định; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện kiện toàn đồng bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị, đảm bảo đúng quy định.

Theo Thời báo Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://tbck.vn/ha-noi-dieu-chinh-sap-nhap-doi-ten-cac-to-dan-pho-tai-11-quan-huyen-60338.html