Những bệnh viện được giao quyền tự chủ tài chính là những đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên và ngay từ năm đầu thời kỳ ổn định (năm 2023), ngân sách nhà nước không hỗ trợ hoặc cấp chi thường xuyên.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu, các đơn vị chủ động sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại bộ máy bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, tăng nguồn thu sự nghiệp cho đơn vị, tiết kiệm chi, nâng mức tự chủ tài chính.

Sở Y tế Hà Nội đã quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho 36 bệnh viện công
Danh sách 36 bệnh viện được giao tự chủ tài chính

Định kỳ hằng năm, các đơn vị này có trách nhiệm báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính cho Sở Y tế theo quy định.

Trong kế hoạch thực hiện việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế sang tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025, ngành Y tế Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, nâng mức tự chủ chi thường xuyên của 37 đơn vị, bao gồm 30 trung tâm y tế quận, huyện, thị xã; 6 trung tâm chuyên khoa (gồm: CDC Hà Nội; Trung tâm Cấp cứu 115; Trung tâm giám định y khoa; Trung tâm Pháp y; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; Trung tâm tư vấn Dân số Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) và Bệnh viện Phục hồi chức năng.

Dương Định

Nguồn: https://thuongtruong.com.vn/news/ha-noi-giao-quyen-tu-chu-cho-36-benh-vien-106080.html