Hội nghị nghe báo cáo và thảo luận về 3 chủ đề chính, gồm: Triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); công tác bàn giao, cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn Thành phố; thúc đẩy triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024-2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì Hội nghị.

Trình bày báo cáo các hoạt động tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm gồm 9 nhóm nhiệm vụ lớn với 47 nhiệm vụ trọng tâm cụ thể được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 10/10/2024. Các hoạt động cao điểm được diễn ra từ ngày 29/9 đến 10/10.

Bà Vũ Thu Hà cho biết, sẽ tổ chức đợt phong trào thi đua “cao điểm”, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Tổ chức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Thủ đô và đất nước; tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội; các hội thảo, triển lãm và hội nghị tuyên truyền về các thành tựu của Thủ đô và đất nước; triển khai tu bổ, tôn tạo và thực hiện khánh thành, khởi công và gắn biển công trình chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà báo cáo tại Hội nghị.

Thành phố cũng sẽ tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật gắn với thực hiện công nghiệp văn hóa, quảng bá du lịch, dịch vụ thương mại, nông nghiệp, công nghiệp văn hóa từ cấp cơ sở, quận, huyện, thị xã đến Thành phố.

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô…

Về công tác bàn giao, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, đối với 41/45 công viên, vườn hoa do UBND các quận thực hiện, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 14/41 vườn hoa.

Trong năm 2024 tiếp tục hoàn thành 16 dự án. Đến năm 2025 dự kiến hoàn thành nốt 11 công viên, vườn hoa, đạt khoảng 91% kế hoạch. Riêng 4 công viên: Thống Nhất, Bách Thảo, Thủ Lệ, Hòa Bình sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong năm 2025 và 2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn báo cáo tại Hội nghị.

Theo ông Dương Đức Tuấn, với 9 công viên xây dựng mới, giao các sở, ngành và UBND các quận, huyện phối hợp với nhà đầu tư tập trung hướng dẫn, xử lý, đôn đốc, tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc cụ thể thuộc lĩnh vực do mình quản lý.

Với 111 công viên, vườn hoa lớn, nhỏ do các quận, huyện chủ động thực hiện, yêu cầu UBND các quận, huyện tập trung sớm hoàn thành công tác đầu tư từ nay đến năm 2025 để phục vụ người dân địa phương cũng như bổ sung thêm không gian cây xanh cho Thủ đô.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cũng trình bày Báo cáo thúc đẩy triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, 2025.

Theo đó, tổng nguồn Kế hoạch trung hạn của toàn Thành phố đến nay là 340.153 tỷ đồng, gồm cấp Thành phố 254.316 tỷ đồng; cấp huyện là 85.837 tỷ đồng. Đến nay Thành phố đã thực hiện phân bổ năm 2021 là 46.141 tỷ đồng, năm 2022 là 51.583 tỷ đồng, năm 2023 là 57.305 tỷ đồng, năm 2024 là 81.033 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải báo cáo tại Hội nghị.

Cho biết kết quả và tỷ lệ giải ngân trong giai đoạn qua các năm có chiều hướng tăng lên, ông Hà Minh Hải cũng đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới nhằm thúc đẩy triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, 2025. Trong đó, rà soát nguồn lực thực có để thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch năm 2024, 2025 của cả cấp thành phố và cấp huyện.

Theo Lao động thủ

Nguồn: https://laodongthudo.vn/ha-noi-hop-truc-tuyen-toan-thanh-pho-ban-3-noi-dung-quan-trong-168103.html