Theo quyết định, vị trí xây dựng từ K5+762 đến K7+030 đê hữu Đáy, huyện Quốc Oai. Cụ thể: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng mặt đê với chiều rộng 9m, trong đó phần gia cố mặt đê bằng bê tông nhựa rộng 8m, lề mỗi bên rộng 0,5m.

Phần mặt đê mở rộng kết cấu 2 lớp bê tông nhựa dày lần lượt 5cm và 7cm, móng được gia cố bằng 2 lớp cấp phối đá dăm lần lượt 25cm và 30cm; đối với mặt đường hiện trạng, xử lý nền một số vị trí mặt đường hư hỏng, bù vênh, sau đó gia cố bằng 2 lớp bê tông nhựa dày lần lượt 5cm và 7cm.

Xây dựng tường chắn đất kết cấu bê tông cốt thép phía thượng lưu để mở rộng mặt đê và thay thế trạch đất hiện có. Ngoài ra, xây dựng hệ thống thoát nước, các nút giao, dốc lên xuống đê, biển báo giao thông.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thời gian thi công các hạng mục công trình này từ ngày quyết định cấp phép có hiệu lực, hoàn thành theo tiến độ dự án; riêng hạng mục tường chắn đất không được mở móng thi công trong mùa lũ (từ ngày 15/6/2018 đến 15/10/2018).

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành; tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông phù hợp; cắm biển báo, đèn tín hiệu đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông trên đê; tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn công trình đê điều, không làm ảnh hưởng đến các công trình liên quan trong khu vực; tổ chức việc quản lý, duy tu bảo dưỡng công trình đảm bảo an toàn đê điều và công trình trong quá trình khai thác, sử dụng.

Trong suốt quá trình thi công, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai phải tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường; khi hoàn thành công trình phải dọn sạch mặt bằng, thanh thải toàn bộ vật tư, vật liệu, phế thải trong khu vực thi công đổ đúng nơi quy định; chịu trách nhiệm sửa chữa, gia cố những vị trí hư hỏng của đê trong khu vực hoạt động của các phương tiện thi công.

Ngoài việc thi công các hạng mục nêu trên, không được tiến hành bất cứ hoạt động nào khác làm ảnh hưởng đến an toàn đê điều.

Theo Reatimes.vn