Theo đó, quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 9,91ha. UBND TP. Hà Nội yêu cầu quy hoạch phải phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; các quy định của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, các dự án đã và đang triển khai có liên quan đến khu vực quy hoạch. Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực.

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Xác định chức năng, các chỉ tiêu sử dụng đất về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, khoảng lùi công trình đối với từng lô đất phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị S3, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Bên cạnh đó, phải xác định và cụ thể hóa các công trình điểm nhấn trong khu vực quy hoạch theo các hướng tầm nhìn. Tổ chức không gian và chiều cao cho toàn khu vực nghiên cứu và cụ thể đối với từng lô đất.

Xác định cao độ mặt đường, vỉa hè, chiều cao và cao độ các tầng nhà, khoảng lùi công trình trên cơ sở tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch và cảnh quan đô thị.

Các giải pháp cải tạo chỉnh trang khu vực hiện hữu. Xác định hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc (hình thức mái, cửa, ban công, lô gia). Thiết kế hệ thống cây xanh, mặt nước, quảng trường và các vật thể kiến trúc đô thị.

Ngoài ra, phải xác định mạng lưới đường giao thông, tính toán các chỉ tiêu giao thông, mặt cắt chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng. Vị trí, quy mô bãi đỗ xe để đảm bảo phục vụ nhu cầu giao thông khu vực. Nghiên cứu hoàn thiện phương án hướng tuyến, mặt cắt ngang thiết kế tuyến đường kết nối vào dự án.

Xác định chỉ tiêu, thông số cơ bản, lưu vực thoát nước, mạng lưới thoát nước, vị trí, quy mô các công trình đầu mối tiêu thoát chính (nếu có). Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước, mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật chi tiết.

Nghiên cứu phương án hoàn trả kênh mương tưới tiêu cho diện tích đất còn lại để phục vụ canh tác trong quá trình thực hiện dự án và sau khi dự án đi vào hoạt động.

Xác định mạng lưới thoát nước, vị trí các công trình xử lý nước thải, chất thải tuân thủ theo các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, quy định hiện hành và phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch phân khu. Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện năng; vị trí, quy mô các trạm điện phân phối, mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và chiếu sáng đô thị. Xác định nhu cầu và mạng lưới thông tin liên lạc...

Theo Reatimes.vn