Sở GTVT Hà Nội đã ban hành Thông báo số 904/TB-SGTVT về việc chấp thuận phương án phân luồng tổ chức giao thông đảm bảo ATGT tuyến đường Đại lộ Thăng Long phục vụ thi công dự án Cải tạo, sửa chữa mặt đường chính Đại lộ Thăng Long (khu vực mặt cầu sông Tích Km23+170 trái tuyến; đoạn Km15+400 - Km21+300 bên trái tuyến; đoạn từ Km12+380 (cầu kênh N1) - Km14+200 bên trái tuyến; khu vực Hầm chui đường sắt).

Ảnh minh họa

Cụ thể, Đoạn 1: Phạm vi hầm chui đường sắt bên phải và bên trái đường chính Đại lộ Thăng Long từ Km6+912.19- Km7+747.21, chiều dài khoảng 0,82km; Đường chính Đại lộ Thăng Long từ Km 12+3 80 - Km 14+200 (bên trái tuyến hướng Hòa Lạc về Hà Nội), chiều dài khoảng 1,82km.

Đoạn 2: Đường chính Đại lộ Thăng Long từ Km15+400 - Km21+300 (bên trái tuyến hướng Hòa Lạc về Hà Nội), chiều dài khoảng 5,9km; Sửa chữa mặt cầu sông Tích Km23+170 (bên trái tuyến hướng Hòa Lạc về Hà Nội) và thay thế 03 khe co giãn.

Biện pháp thi công: Đối với đoạn thi công trên đường chính Đại lộ Thăng Long từ Km12+380 - Km14+200, Km15+400 - Km21+300 (hướng Hòa Lạc về Hà Nội). Thi công cuốn chiếu mỗi mũi thi công theo từng đoạn khoảng 200m, bố trí đầy đủ rào chắn, biển báo, đèn quay, đèn chiếu sáng ban đêm kết hợp chóp nón, cọc tiêu và người hướng dẫn giao thông để phân luồng đảm bảo ATGT. Thi công hoàn thiện các hạng mục mới được triển khai phần còn lại và các đoạn tiếp theo.

Đối với đoạn thi công trên hầm chui đường sắt bên phải và bên trái đường chính Đại lộ Thăng Long từ Km6+912.19 - Km7+747.21: Thi công cuốn chiếu từng đoạn 200m của 1 bên, bố trí đầy đủ rào chắn, biển báo, đèn quay, đèn chiếu sáng ban đêm kết hợp chóp nón, cọc tiêu và người hướng dẫn giao thông để phân luồng đảm bảo ATGT. Hoàn thiện các các hạng mục mới được triển khai bên còn lại và các đoạn tiếp theo.

Đối với đoạn thi công sửa chữa mặt cầu sông Tích Km23+170 (bên trái tuyến hướng Hòa Lạc về Hà Nội) và thay thế 03 khe co giãn: Kết hợp thi công sửa chữa mặt cầu và khe co giãn, bố trí đầy đủ rào chắn, biển báo, đèn quay, đèn chiếu sáng ban đêm kết hợp chóp nón, cọc tiêu và người hướng dẫn giao thông để phân luồng đảm bảo ATGT thi công hoàn thiện các hạng mục mới được triển khai phần còn lại.

Phương án phân luồng giao thông: Rào chắn 1/2 mặt đường của một chiều đường chính Đại lộ Thăng long để thi công sửa chữa mặt đường, hầm chui, mặt cầu sông Tích và thi công khe co giãn. Sử dụng 1/2 bề rộng phần đường còn lại để phân luồng cục bộ cho các phương tiện giao thông.

Bố trí đầy đủ barie, cọc tiêu, biển báo và đèn tín hiệu trên đoạn thi công đảm bảo cho các phương tiện lưu thông. Bố trí ít nhất 06 người hướng dẫn phân luồng giao thông cục bộ tại phạm vi thi công và hướng dẫn phân luồng từ xa cho các phương tiện đảm bảo ATGT, tránh gây ùn tắc giao thông tại các vị trí thi công.

Lắp đặt biển báo chỉ dẫn, hướng dẫn phân luồng từ xa cho các phương tiện cách phạm vi thi công 500m, nhắc lại tại phạm vi 300m, 150m, l00m và tại vị trí thi công. Bố trí chóp nón dẫn hướng, hàng rào di động kết hợp với người hướng dẫn giao thông để đảm bảo ATGT.

Thời gian thực hiện từ ngày 10-02-2020 đến ngày 20-4-2020.

Theo Pháp luật & Xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-phan-luong-giao-thong-de-sua-chua-mat-duong-chinh-dai-lo-thang-long-179974.html