Theo thống kê, trong 50 năm qua, lượng nhựa được tiêu dùng đã tăng gấp 20 lần và dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong 20 năm tới. Một chiếc túi nilon, nhiều khi được sử dụng trong 5 phút, chỉ mất 5 giây để sản xuất và cần 1 giây để vứt bỏ, song để phân hủy cần từ 500 - 1.000 năm.

Mỗi năm có khoảng 8 triệu tấn chất thải nhựa đổ ra đại dương. Việt Nam là một trong 5 nước có lượng rác thải nhựa xả ra biển lớn nhất trên thế giới. Người Việt thải gần 18.000 tấn rác thải nhựa mỗi ngày.

Theo các chuyên gia, với mức độ sử dụng như hiện nay, sẽ có hơn 13 tỷ tấn rác thải nhựa được chôn lấp trong các bãi rác hoặc đổ xuống đại dương. Rác thải nhựa chiếm 10% tổng lượng chất thải hiện đang tác động tiêu cực đến môi trường, kinh tế và sức khỏe con người.

Ngày 20/4/2019 tại khu vực số 2 đường Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội diễn ra Chương trình hưởng ứng Ngày Trái đất 2019 với chủ đề “Vì một thế giới không rác thải”.

Ngày 20/4/2019 tại khu vực số 2 đường Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ diễn ra Chương trình hưởng ứng Ngày Trái đất 2019 với chủ đề “Vì một thế giới không rác thải”. 

Tại Việt Nam, quản lý rác thải sinh hoạt đang trở nên thách thức hơn bao giờ hết. Rác thải sinh hoạt đô thị tăng lên gấp hai lần trong 15 năm qua. Năm 2015 lượng rác thải sinh hoạt tăng tới 27,1 triệu tấn và mỗi năm tăng khoảng 5%.

Với sự đô thị hóa ngày càng nhanh, tới năm 2025 trung bình mỗi người dân đô thị thải ra 1,6kg rác/ngày. Mức tiêu thụ nhựa bình quân ở Việt Nam tăng 3,8 kg/người/năm năm 1990 lên 41 kg/người/năm vào năm 2015. Lượng rác thải nhựa ngày càng tăng, nhưng phần lớn chưa được thu gom và xử lý đúng quy định. Một lượng lớn bị thải ra các dòng sông và dần đi ra biển.

Theo dự báo của các nhà khoa học, trong khoảng 10 năm tới, lượng rác thải nhựa ra biển sẽ tăng gấp đôi và nếu chúng ta không hành động, vào năm 2050 các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.

Quản lý rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa đã trở thành yêu cầu cấp bách ngay lúc này.

Vì vậy, Ngày Trái đất tổ chức hàng năm vào 22/4 với mục đích nâng cao nhận thức và vận động toàn dân hành động nhằm bảo vệ giá trị của môi trường tự nhiên toàn cầu, kêu gọi sự tham gia tích cực của mỗi người để bảo vệ hành tinh.

Quản lý rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa đã trở thành yêu cầu cấp bách ngay lúc này.

Quản lý rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa đã trở thành yêu cầu cấp bách ngay lúc này.

Sự kiện nhằm xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trong xả rác thải, của khách du lịch và thúc đẩy các bên kiến tạo sáng kiến và giải pháp giảm thiểu và tái chế rác thải, từng bước xây dựng nền kinh tế tuần hoàn tài nguyên cho Việt Nam.

Đây cũng là sự nâng cao nhận thức và hiểu biết cho cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa đối với đại dương, nền kinh tế và sức khỏe con người, từ đó thúc đẩy sự tham gia tích cực của mọi người dân, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, thanh niên, sinh viên, học sinh thay đổi hành vi và hành động không sử dụng các đồ nhựa dùng một lần như ống hút, cốc nhựa, thìa dĩa, hộp xốp, túi nilon, áo mưa một lần…

Sự kiện được thiết kế nhiều hoạt động ý nghĩa mang tính tương tác cao như chạy vì một thế giới không rác thải xung quanh hồ Hoàn Kiếm của 500 người; triển lãm các sáng kiến giảm thiểu, tái chế rác thải của 15 đơn vị là các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, đội/nhóm tình nguyện môi trường, các trường học; hoạt động đổi rác thải phế liệu - rác thải điện tử lấy các sản phẩm thân thiện môi trường; trò chơi nâng cao nhận thức về tác hại rác thải nhựa.

Theo giadinh.net.vn

Nguồn: http://dothi.reatimes.vn/ha-noi-phat-dong-vi-mot-the-gioi-khong-rac-thai-8151.html