Tham gia Sự kiện Giờ Trái đất nhằm đẩy mạnh Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Ảnh TL)

Tham gia Sự kiện Giờ Trái đất nhằm đẩy mạnh Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

Trong những năm qua, Việt Nam được đánh giá là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Trong giai đoạn từ 2001 - 2015, ước tính về thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, lở đất và hạn hán khoảng 1,5% GDP Quốc gia.

Với bối cảnh đó, Việt Nam đã chủ động hợp tác với cộng đồng quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu và đã có cam kết và hành động cụ thể nhằm giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và trái đất.

Tiết kiệm năng lượng là một trong những giải pháp thiết thực và hiệu quả trong nỗ lực thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu. Được thực hiện khá sớm tại Việt Nam, khung cơ sở pháp lý Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả các chương trình khác nhau về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả đã được thực hiện qua các thời kỳ.

Gần đây nhất, ngày 13/3/2019, Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5,0 - 7,0% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025 và từ 8 - 10% trong giai đoạn từ 2019 đến năm 2030. Chương trình một lần nữa khẳng định quyết tâm của Việt nam trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng sáng kiến của Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF), từ năm 2009, Việt Nam đã tham gia tổ chức Chiến dịch Giờ Trái đất trên quy mô toàn quốc như một nỗ lực cụ thể nhằm kêu gọi người dân, cộng đồng và xã hội, các doanh nghiệp, đặc biệt là thế hệ trẻ thực hiện tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Chiến dịch ngày càng nhận được sự tham gia rộng khắp của người dân và các cơ quan, tổ chức trên phạm vi cả nước.

Theo congluan.vn

Nguồn: http://dothi.reatimes.vn/tiet-kiem-duoc-492-000kwh-trong-su-kien-gio-trai-dat-2019-7471.html