Theo đó, Sở đề nghị các cấp trong ngành kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và lực lượng thường trực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của đơn vị theo phương châm gọn, nhẹ, hiệu quả.

ha noi tang cuong cong tac phong chong thien tai va tim kiem cuu nan nam 2019
Ảnh minh hoạ

Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Căn cứ đặc điểm diễn biến thời tiết, khí hậu trong năm cũng như dự báo của các cơ quan chức năng, xây dựng Kế hoạch phòng, chống và phương án ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị với quan điểm chủ động dự phòng, chống tư tưởng “trông chờ, ỷ lại, chủ quan, duy ý chí”.

Thực hiện tốt phương châm "Bốn tại chỗ". Bố trí kinh phí, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, các điều kiện đảm bảo để thực hiện các phương án theo Kế hoạch. Bên cạnh đó có phương án cụ thể đảm bảo an toàn cho tính mạng người bệnh, nhân viên y tế, bảo vệ tài sản nhà nước, các trang thiết bị của đơn vị khi có thiên tai.

Tăng cường giám sát phát hiện sớm và xử lý kịp thời không để dịch bùng phát. Chủ động phối hợp với cơ quan liên quan và cơ quan quân sự tại địa phương, làm tốt công tác kết hợp quân dân y trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Có địa điểm thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, điện thoại đảm bảo thông tin liên lạc thường trực 24/24h khi có báo động cấp 2 trở lên.

Thực hiện nghiêm chế độ trực, trực cấp cứu ngoại viện, báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định; duy trì nhiều hình thức thông tin liên lạc để không xảy ra mất liên lạc trong các tình huống; tăng cường kiểm tra toàn bộ hệ thống báo cháy, phương tiện PCCC và những nơi có nguy cơ cháy nổ gây mất an toàn trong đơn vị. Sẵn sàng cơ động tham gia cứu nạn, nhận và triển khai nhiệm vụ hỗ trợ khi có yêu cầu của cấp trên và đơn vị bạn.

HP

Theo phapluatxahoi.vn