Về lương tháng trong năm 2019, nhóm doanh nghiệp FDI dẫn đầu với mức lương 250 triệu đồng.

Đối với Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Mức thưởng bình quân trong dịp Tết Dương lịch năm 2020 là 1.100.000 đồng/người, tăng 4,7% so với năm trước.

Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Công nhân Khu công nghiệp Thăng Long rút tiền lương từ cây ATM

Đối với thưởng Tết Âm lịch năm 2020, mức thưởng bình quân là 4.000.000 đồng/người, tăng 5,3% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 45.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 850.000 đồng/người.

Đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước: Thưởng Tết Dương lịch năm 2020 có mức thưởng bình quân là 650.000 đồng/người, tăng 4,8% so với năm trước.

Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 15.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Đối với thưởng Tết Âm lịch năm 2020, mức thưởng bình quân là 4.100.000 đồng/người, tăng 2,5% so với năm trước.

Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 32.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh: Thưởng Tết Dương lịch bình quân năm 2020 là 750.000 đồng/người, tăng 13,6% so với năm trước.

Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 39.518.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Đối với thưởng Tết Âm lịch năm 2020, mức thưởng bình quân là 4.400.000 đồng/người, tăng 4,7% với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 420.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 680.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI: Thưởng Tết Dương lịch năm 2020, mức thưởng bình quân là 780.000 đồng/người, tăng 13% so với năm trước.

Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 70.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 315.000 đồng/người.

Đối với thưởng Tết Âm lịch năm 2020, mức thưởng bình quân là 4.950.000 đồng/người, tăng 3,1% với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 325.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 750.000 đồng/người.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, về mức thưởng Tết, nhiều doanh nghiệp đã có thưởng Tết Dương lịch 2020 cho người lao động. Đối với thưởng Tết Âm lịch 2020, mức thưởng Tết được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng cao hơn khoảng 5% so với năm trước.

Mức lương năm 2019 cao nhất đạt 250 triệu đồng

Mức cao nhất:

Thống kê về tiền lương năm 2019 cho thấy, nhóm doanh nghiệp FDI dẫn đầu với mức lương tháng cao nhất đạt 250 triệu đồng, tiếp sau là nhóm doanh nghiệp dân doanh: 200 triệu đồng.

Đứng thứ 3, 4 lần lượt là nhóm các công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước và công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 186 triệu đồng và 45 triệu đồng.

Mức bình quân:

Xét về mức tiền lương bình quân trong năm, nhóm FDI có tiền lương bình quân năm 2019 là 6.300.000 đồng/người/tháng tăng 7,7% so với năm trước.

Nhóm công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức tiền lương bình quân năm 2019 là 5.850.000 đồng/người/tháng tăng 11,4% so với năm trước.

Nhóm công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước có mức tiền lương bình quân năm 2019 là 5.900.000 đồng/người/tháng tăng 11,5% so với năm trước.

Nhóm doanh nghiệp dân doanh có mức tiền lương bình quân năm 2019 là 5.950.000 đồng/người/tháng tăng 12,6 % so với năm trước.

Thống kê của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho thấy, năm 2019, kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố tiếp tục có chuyển biến tích cực. Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp có hiệu quả và đã trả tiền lương theo năng xuất, chất lượng công việc nên tiền lương người lao động đã tăng cao hơn so với năm 2018 bình quân xấp xỉ khoảng 11%.


Theo Báo Dân Sinh