Theo báo cáo mới nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 25.047 hộ chăn nuôi ở 1.224 thôn, tổ dân phố của 445 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện, thị xã; làm mắc bệnh và tiêu hủy 429.029 con (chiếm 22,9% tổng đàn lợn).

Nhìn chung, công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi đã được Thành ủy, UBND thành phố đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai nhiều giải pháp phòng, chống ngay từ khi có thông tin về dịch bệnh đến nay. Các ổ dịch được giám sát, phát hiện kịp thời, khoanh vùng và xử lý dứt điểm; số lợn tại hộ có dịch cơ bản được tiêu hủy kịp thời, đúng quy định và áp dụng đồng bộ, nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch.

Hà Nội đã tiêu hủy 22,9% tổng đàn lợn vì dịch tả lợn châu Phi

Hà Nội đã tiêu hủy 22,9% tổng đàn lợn vì dịch tả lợn châu Phi

 

UBND thành phố đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để phục vụ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi Thú y Hà Nội phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, ngành liên quan: Triển khai có hiệu quả 4 đợt tiêu độc, khử trùng đại trà trên địa bàn toàn thành phố, với tổng số hóa chất đã cấp, sử dụng là 216 tấn; ngoài ra ngân sách thành phố và chính quyền địa phương đã cấp bổ sung 202 tấn hóa chất và 6.721 tấn vôi bột để khử trùng, tiêu độc ổ dịch và nơi nguy cơ cao.

Bên cạnh đó, chuẩn bị đẩy đủ vật tư, trang thiết bị; phục vụ phòng, chống dịch bệnh sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. Giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh tới từng hộ, thôn, xóm, cụm dân cư đảm bảo phát hiện, báo cáo kịp thời, khoanh vùng, khống chế không để dịch bệnh lây lan. Duy trì trực 24/24h tiếp nhận thông tin về dịch bệnh và an toàn thực phẩm phản ảnh qua đường dây nóng.

Thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến, biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên thế giới, cả nước để kịp thời cung cấp thông tin nâng cao năng lực hệ thống ngành, hướng dẫn người chăn nuôi. Thường xuyên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phòng, chống dịch bệnh với các tỉnh trên địa bàn cả nước, đặc biệt chú trọng 24 tỉnh phía Bắc đã ký cam kết cùng Hà Nội. Tiếp tục lấy mẫu ngẫu nhiên để test nhanh với dịch tả lợn châu Phi tại các cơ sở giết mổ, nơi nguy cơ cao.

Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp chăn nuôi liên doanh, quốc doanh, hợp tác xã... có chăn nuôi lớn đã chủ động triên khai quyết liệt các biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ đàn lợn, đặc biệt đối với các đàn lợn giống để sẵn sàng phục vụ cho việc khôi phục và phát triển chăn nuôi khi có điều kiện.

Trong quá trình phòng, chống dịch, trên thông tin đại chúng có nêu ở một số nơi trên địa bàn thành phố có hiện tượng vứt xác lợn ra môi trường, vị trí tiêu hủy lợn chưa phù hợp..., Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp cùng UBND các địa phương kiểm tra, hướng dẫn; đồng thời, chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội kiểm tra thực tế, đề xuất các địa phương chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định, đặc biệt là việc thực hiện tiêu hủy bắt buộc lợn mắc bệnh phải đúng quy định.

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-tieu-huy-gan-30-tong-dan-lon-vi-dich-ta-chau-phi-153134.html

Theo Pháp luật xã hội