phát triển thương mại điện tử
Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, UBND thành phố triển khai 17 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về phát triển thương mại điện tử năm 2021. Trong đó, tuyên truyền các chính sách, pháp luật về quản lý và phát triển thương mại điện tử của Trung ương và thành phố đến các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn; giới thiệu, phổ biến những mô hình thương mại điện tử mới, tiên tiến. Tổ chức khảo sát, thống kê về tình hình hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố để kịp thời nắm bắt thực tiễn phát sinh, xây dựng chính sách quản lý, phát triển hoạt động thương mại điện tử phù hợp.

Tiếp tục cập nhật và hoàn thiện về cả tính năng, nội dung và hình thức của Chợ thương mại điện tử sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi trên địa bàn thành phố Hà Nội (www.chonhaminhgov.vn) và ứng dụng trên nền tảng di động của chợ. Triển khai các hoạt động xây dựng, tạo lập các kênh truyền thông quảng bá cho Chợ nhà mình và các hoạt động của Chợ thông qua mạng xã hội (Facebook, Youtube) để quảng bá đông đảo đến người tiêu dùng; tiếp tục phát triển trang web nông sản an toàn Hà Nội (https://nongsanantoanhanoi.gov.vn) tạo môi trường kết nối hiệu quả giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá cho trang web thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại và trên trang mạng xã hội.

Tiếp tục triển khai đạt hiệu quả Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm của thành phố (http://hn.check.net.vn, http://check.gov.vn). Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm với thương mại điện tử đế xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; đẩy mạnh hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, HTX ứng dụng bao bì gắn với tem truy xuất nguồn gốc và nhãn hiệu nông sản được bảo hộ tham gia vào hệ thống quản lý truy xuất chung của thành phố. Ứng dụng mã hình QR trong truy xuất thông tin trực tuyến, thanh toán trực tuyến, khuyến mại trực tuyến, kê khai thuế điện tử... và hỗ trợ kết nối nhanh giữa người sản xuất, người bán với người mua.

Phát triển dịch vụ du lịch trực tuyến và thị trường sản phẩm du lịch cạnh tranh trên môi trường mạng. Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trong mọi ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả hoạt động. Phát triển Logistics phục vụ hoạt động thương mại điện tử; xây dựng và nâng cao năng lực hệ thống kho bãi, địa điểm lưu giữ hàng hóa tập trung, mạng lưới dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa trên địa bàn Hà Nội, kết nối với các địa phương khác trong cả nước, khu vực và toàn cầu.

Tổ chức chuỗi cung ứng thương mại điện tử cho các mặt hàng nông sản, xây dựng mối liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để tối ưu hóa chi phí và thời gian đưa hàng hóa ra thị trường. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và quản lý thuế điện tử trong thương mại điện tử. Triển khai thực hiện các đề án hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Đẩy mạnh sử dụng các phương tiện, hình thức, CNTT kinh doanh thương mại trong mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại cơ sở phân phối, bán lẻ hiện đại, cửa hàng xăng dầu, đơn vị cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông và trong mua sắm trực tuyến trên địa bàn thành phố. Tổ chức đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho các doanh nghiệp về thương mại điện tử trên địa bàn thành phố theo các lĩnh vực kinh doanh. Đào tạo lực lượng cán bộ chuyên trách về thương mại điện tử có chuyên môn sâu đáp ứng được công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử, nâng cao năng lực cho đội ngũ thực thi pháp luật về thương mại điện tử.

Phối hợp Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) quản lý cơ sở dữ liệu tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố đã thực hiện nghĩa vụ đăng ký/thông báo theo quy định tại địa chỉ mạng http://online.gov.vn; phối hợp tổ chức Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday tại địa chỉ mạng http://onUnefriday.vn trên địa bàn thành phố; phối hợp tổ chức các sự kiện cho các doanh nghiệp thương mại điện tử trên địa bàn thành phố.

Phối hợp Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp sản xuất tiếp cận các hoạt động thương mại điện tử; lựa chọn các doanh nghiệp đủ năng lực kết nối đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước, tham gia chương trình “Gian hàng Việt Nam” và kết nối Trang nông sản an toàn Hà Nội với “Gian hàng Việt Nam” trên sàn thương mại điện tử; hợp tác tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng thương mại điện tử, xuất nhập khẩu trực tuyến cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tiếp tục vận hành website “Bản đồ mua sắm thành phố Hà Nội” tại địa chỉ mạng http://bandomuasam.hanoi.gov.vn cung cấp giải pháp tìm kiếm trực tuyến các địa điểm mua sắm, tiêu dùng, máy bán hàng tự động trên địa bàn thành phố.

Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, mở rộng tiêu thụ cho hàng hóa nội địa và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố. Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, định kỳ, đột xuất đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh xử lý vi phạm pháp luật về thương mại điện tử. Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới trong thương mại điện tử, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Theo TQ/Phapluatxahoi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-trien-khai-ke-hoach-phat-trien-thuong-mai-dien-tu-nam-2021-232368.html?fbclid=IwAR3iQu0IwCWf3aheJUAnJ7kRcn2HoiY74TsharR50YTlyJXoQmKdcb24Jgo