Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, thực hiện nhiệm vụ về công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội, trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt kết quả về rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2020 trên địa bàn Thành phố; đồng thời tham mưu xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025; quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng trợ giúp xã hội của thành phố Hà Nội để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua tại kỳ họp giữa năm 2021.

Cùng đó, Sở tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đầu năm 2021, toàn Thành phố còn 4.463 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,21% tổng số hộ dân. Tại Chương trình hành động số 14/CTr-UBND ngày 19/1/2021 thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Thành phố đã đặt ra chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2020 là 30% (tương đương giảm 1.339 hộ nghèo trong năm 2021).

Trao cơ hội việc làm cho người lao động là một trong những giải pháp giảm nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Trong ảnh: Tư vấn việc làm cho người lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, quận Cầu Giấy)
Trao cơ hội việc làm cho người lao động là một trong những giải pháp giảm nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Trong ảnh: Tư vấn việc làm cho người lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, quận Cầu Giấy)

Trên cơ sở các kế hoạch của Thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã đã tham mưu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã ban hành các kế hoạch, văn bản để triển khai thực hiện, đồng thời tham mưu đẩy mạnh các giải pháp giảm nghèo trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Một số quận, huyện đã chỉ đạo quyết liệt và thực hiện các giải pháp cụ thể, thiết thực để giảm nghèo. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hướng trực tiếp đến lao động và thu nhập của các hộ gia đình, trong đó hộ nghèo, hộ cận nghèo bị thiếu việc làm, giảm thu nhập đáng kể. 6 tháng đầu năm, toàn Thành phố ước giảm được trên 200 hộ nghèo.

Từ đầu năm 2021, Thành phố có 14/30 quận, huyện không còn hộ nghèo, bao gồm: Cầu Giấy, Ba Đình, Tây Hồ, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Long Biên. Trong đó, có 11/12 quận không còn hộ nghèo, quận còn lại tỷ lệ hộ nghèo còn 0,07%; riêng quận Hai Bà Trưng và quận Cầu Giấy không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Từ nay đến cuối năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tham mưu xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dânThành phố quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025; Quyết định chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia người cao tuổi đến năm 2030; tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021.

Sở cũng sẽ chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã tăng cường thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2021; đồng thời triển khai, hướng dẫn các địa phương tổ chức điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022-2025.

Theo laodongthudo.vn

Nguồn: https://laodongthudo.vn/ha-noi-uoc-giam-tren-200-ho-ngheo-trong-6-thang-dau-nam-127044.html?fbclid=IwAR02ZngcJMW85FkB5qiZs_QtrGPnTARcMj14AFlwNsrMbPfSpiZKoGd8AEk