Theo đó, căn cứ thông báo trên và Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Sở Y tế và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, các tiêu chí an toàn trong hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh, tại các hệ thống phân phối, đặc biệt là tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh, siêu thị, các khu công nghiệp... theo hướng dẫn của các bộ, ngành.

Công nhân làm việc tại Công ty CP công nghệ cao Thái Minh (Cụm công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai). Ảnh: Nguyễn Nga.
Công nhân làm việc tại Công ty CP công nghệ cao Thái Minh (Cụm công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai). Ảnh: Nguyễn Nga.

Đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất UBND TP ban hành quy định, tiêu chí, điều kiện an toàn trong hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh bảo đảm phù hợp với thực tế, yêu cầu, kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế của thành phố trong tình hình mới; tuyên truyền, phổ biến nội dung trên để các đơn vị và người dân biết, thực hiện.

Bên cạnh đó, đơn vị chủ trì, phối hợp Cục Quản lý thị trường TP kiểm tra, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã kiên quyết xóa bỏ chợ tạm, chợ “cóc”, hàng rong; tổng hợp, báo cáo UBND TP tình hình thực hiện và đề xuất các giải pháp bố trí sắp xếp, đầu tư cải tạo hệ thống chợ trên địa bàn để xử lý dứt điểm tình trạng chợ “cóc”, chợ tạm... nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, mỹ quan đô thị.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và lực lượng chức năng tập trung triển khai các quy định về phòng, chống dịch, tiêu chí, điều kiện an toàn trong hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh, tại các hệ thống phân phối trên địa bàn theo Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc, xử lý nghiêm các vi phạm tại cơ sở.

Theo kinhtedothi.vn

Nguồn: https://m.kinhtedothi.vn/ha-noi-giam-sat-chat-che-viec-tuan-thu-cac-tieu-chi-an-toan-trong-hoat-dong-san-xuat-cong-nghiep-kinh-doanh-436284.html