Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Hà, cập nhật vào ngày: 23/04/2021