Vừa qua, UBND huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng ra thông báo chấm dứt nuôi nhuyễn thể bằng hình thức nuôi trên giàn tre, phao xốp trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.  Đến nay phần lớn các hộ nuôi nhuyễn thể đã dừng nuôi và tổ chức thu hoạch sản phẩm trên các bãi triều và rạn ngầm trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Hải Phòng: Nghiêm cấm các hình thức nuôi nhuyễn thể tại các bãi thuộc quần đảo Cát Bà - Ảnh 1
Nuôi nhuyễn thể bằng hình thức nuôi trên giàn tre.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ đang nuôi nhuyễn thể chưa đến kỳ thu hoạch cần tiếp tục thu hoạch để bàn giao lại mặt nước cho Nhà nước. Để phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Do đó, UBND huyện Cát Hải ra Thông báo số 2802/TB-UBND ngày 29/12/2017 và Thông báo số 14/TB-UBND ngày 17/01/2018 của UBND huyện Cát Hải. Từ ngày 22/8/2023, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân có hành vi thả giống, nuôi nhuyễn tại các bãi triều và rạn ngầm trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà; đối với các tổ chức, cá nhân trước đó đã có diện tích nuôi nhuyễn thể trên bãi triều và các rạn ngầm trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà tổ chức thu hoạch sản phẩm và hoàn trả lại diện tích tự nhiên ban đầu, hoàn thành trước ngày 31/12/2023; nếu các cá nhân, tổ chức không tự giác chấp hành, UBND huyện Cát Hải thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND huyện Cát Hải giao cho Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Đồn Biên phòng Cát Bà, Vườn Quốc gia Cát Bà và các cơ quan, đơn vị tuyên truyền nội dung thông báo đến các tổ chức, cá nhân liên quan; tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện thông báo của các tổ chức, cá nhân có diện tích nuôi nhuyễn thể trên các bãi triều và các rạn ngầm trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND huyện.

Theo đó, UBND các xã, thị trấn khu vực đảo Cát Bà căn cứ Quyết định số 3876/QĐ-UBND, ngày 18/11/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về Phê duyệt Đề án nuôi trồng thủy sản lồng bè trên vịnh thuộc quần đảo Cát Bà và các văn bản pháp luật có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn được biết, tổ chức thực hiện.

Để các tổ chức, cá nhân liên quan được biết và thực hiện, Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao tổ chức thông tin, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, Cổng thông tin điện tử huyện về việc nghiêm cấm nuôi nhuyễn thể tại các bãi triều và rạn ngầm trên các vụng, vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Duy Mạnh

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/hai-phong-nghiem-cam-cac-hinh-thuc-nuoi-nhuyen-the-tai-cac-bai-thuoc-quan-dao-cat-ba-80114.html